Användarvillkor MemberSky

Här kan du läsa vår datapolicy.

Vår målsättning är att göra det smidigare för dig som person att ha koll på dina och eventuella familjemedlemmars medlemskap i organisationer och företag som finns på MemberSky. Vi vill ge personer en bättre kontroll på vilka organisationer och företag de har medlemskap i samt vilken information de har om dig som person. Utöver det vill vi underlätta för organisationer, företag (nedan kallat organisation) att ha koll på sina medlemmar och få ett modernt medlemsregister som underlättar deras hantering.

1. Inledning

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan dig som användare med konto på MemberSky.com och Uppson group AB, org. Nr 559076-0210 (nedan kallat MemberSky). När du har konto vid MemberSky är du juridiskt bunden till dessa villkor.

2. Tjänster

Detta användaravtal gäller MemberSky.com och dess eventuella domäner och subdomäner för olika länders språk.

Underlätta för dig som privatperson

För dig som privatperson vill vi underlätta när det t.ex. handlar om att hålla koll på dina och den eventuella familjens medlemskap.

Se helheten och upptäck nya intressen

Vi vill hjälpa dig att se helheten på alla dina medlemskap och evenemang. Underlätta för dig så du kan se obetalda och betalda fakturor. Ge dig en överblick som gör att du smidigt kan se var du är medlem, var du kan bli medlem och vilka evenemang som finns tillgängliga för dig. För att kunna ge dig den informationen använder vi de data som vi samlar in om dig.

Organisationer kan få åtkomst till data (uppgifter) vi har om dig

För att MemberSky ska fungera behöver de organisationer du vill bli medlem i åtkomst till data (uppgifter) om dig. Vi ser till att rätt organisationer får tillgång till denna data och du har via ditt konto på MemberSky själv full koll på vilken information organisationerna har om dig via vår tjänst.

3. Vår data- och integritetspolicy

MemberSky behöver uppgifter om dig för att kunna tillhandahålla de tjänster som beskrivs ovan. Därför samlar vi in och använder dina personuppgifter. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifer i vår datapolicy.

4. Dina skyldigheter gentemot Membersky och vår webbportal

I utbyte mot att vi tillhandahåller våra tjänster har du följande skyldigheter som användare på MemberSky.

4.1. Vilka får använda MemberSky

För att MemberSky ska fungera på bästa sätt krävs det att du som användare anger korrekta uppgifter och står bakom dina åsikter och handlingar. För att detta ska fungera är det obligatoriskt att du:

 • Anger ditt egna personnumer.
 • Uppger korrekta uppgifter om dig själv.
 • Endast skapar ett konto för dig.
 • Behandlar dina familjemedlemmars konton med samma försiktighet som ditt eget konto.
 • Ser till att barn yngre än 13 år inte själva går in i det eventuella konto du som vårdnadshavare skapat för dem.

Du får inte använda MemberSky om:

 • Du är yngre än 13 år. Dina föräldrar måste då hjälpa dig och hantera ditt konto åt dig.
 • Du tidigare brutit mot våra villkor och riktlinjer och vi därför inaktiverat ditt konto.
 • Du inte får använda vårt utbud i form av produkter eller tjänster i enlighet med gällande lokal lagstiftning.

4.2. Tillstånden du ger oss

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster behöver vi vissa tillstånd från dig som du godkänner när du blir medlem:
 • Det innehåll du skapar och delar på MemberSky äger du själv. Du kan självklart dela ditt eget innehåll med andra. I och med ditt skapande av konto ger du även oss tillstånd att använda innehåll du skapar och delar. Så länge innehållet finns kvar i våra produkter och tjänster har vi detta tillstånd vilket vi behöver för att kunna erbjuda våra produkter och tjänster enligt lag.

  Främst gäller detta de foton och de texter du lägger upp på MemberSky. Vi får då en icke-exklusiv, överlåtbar, tredjepartstillgänglig, royaltybefriad och världstäckande licens att vara värd för, använda, distribuera, modifiera, köra, kopiera, offentligt framföra eller visa, översätta och skapa härledda arbeten av ditt innehåll. När du laddar upp innehåll förutsätter vi att du har rättigheter för det.

  Tar du bort ditt innehåll kan det ta en begränsad tid innan innehållet försvinner helt ur våra system då det kan finnas i säkerhetskopior (utan att synas för andra användare). Tar du bort ditt konto vid MemberSky, men har köpt någonting från organisationer via MemberSky, kommer vi behöva spara delar av dina uppgifter. Vi har möjlighet att lagra personuppgifter upp till 10 år. Detta är nödvändigt för att kunna erbjuda våra produkter och tjänster samt följa diverse lagar och regleringar som vi och de organisationer som nyttjar vårt system kan tänkas ha.
 • Du ger oss tillstånd att använda den data (uppgifter) vi har om dig i våra produkter och tjänster. Detta möjliggör att vi kan ge dig och andra en bättre upplevelse på MemberSky. Vi får använda denna data utan någon kompensation till dig. Datan kan t.ex. användas för att presentera annonser från företag / organisationer som kan vara intressanta för dig, eller komma att användas för att visa dina vänner vilka medlemskap du har eller vilka evenemang du är anmäld till. Inne på ditt konto har du möjlighet att justera dina inställningar för hur du vill synas.
 • För att vi ska kunna vidareutvecklas och ligga i framkant ger du oss tillstånd att uppdatera och lägga till eller ta bort funktioner i våra produkter och tjänster du använder utan att först meddela dig.

5. Ytterligare villkor

5.1. Uppdatering av våra användarvillkor

För att vi ska kunna förbättra våra tjänster och funktioner behöver vi ibland uppdatera de här användarvillkoren. Vid de fall då användarvillkoren ändrats kommer vi meddela dig (exempelvis via e-post eller våra produkter) innan de träder i kraft för att du ska få en möjlighet att gå igenom vilka ändringar som sker. Vid fortsatt användande av våra tjänster och produkter måste du då följa de nya användarvillkoren.

5.2. Inaktivering eller uppsägning av konto

Önskar du att inte längre ha ett konto på MemberSky kan du när som helst ta bort ditt konto. Vissa uppgifter kan komma att sparas efter att du tagit bort ditt konto för att följa lagstiftningar, t.ex. uppgifter på faktura för att vi och organisationer ska kunna följa bokföringslagen.

MemberSky kan om du brutit mot våra aktuella användarvillkor utan förvarning inaktivera eller ta bort ditt konto. Vi kan även inaktivera eller ta bort ditt konto om vi är ålagda att göra detta enligt lag. Vår strävan är att alltid försöka meddela dig (exempelvis via e-post) varför ditt konto blivit inaktiverat eller tagits bort.

5.3. Ansvarsbegränsning

Vi på MemberSky jobbar hårt för att ha en så säker och felfri miljö som möjligt. Likt andra produkter på internet kan vi råka ut för problem, vi kan därför inte garantera att det alltid kommer att fungera utan störningar, fördröjningar eller fel. I och med detta bär vi inget ansvar och kan inte hållas skyldiga för förluster som inte orsakats av våra handlingar. Vi kan heller inte ansvara för vad våra användare gör och händelser bortom vår kontroll.

6. Tvister

Om en tvist mellan dig och oss olyckligtvis skulle uppstå, är du och MemberSky ense om att den hanteras av domstolarna i Uppsala, Sverige, där lagarna i Sverige tillämpas.

7. Övrigt

Som inloggad användare får du tillgång till våra produkter. För vissa produkter gäller tilläggsvillkor. Du får då möjlighet att godkänna dessa tilläggsvillkor. Det kan t.ex. vara när du lägger in en organisation för att få tillgång till produkten medlemsregister, med verktyg som underlättar er hanteringar av medlemmar i er organisation / företag. Tilläggsvillkoren äger alltid företräde mot de här användarvillkoren.

Vi vill alltid utvecklas och förbättra våra produkter och tjänster. Därför uppskattar vi din feedback, dina önskemål och idéer. Vi har ingen skyldighet att hålla dem konfidentiella och har heller ingen skyldighet att kompensera dig för dessa. Vi kan utan restriktion använda dem.

Om en fusion, ett förvärv eller en försäljning av våra tillgångar skulle ske kan vi fritt överlåta alla våra rättigheter och förpliktelser enligt de här villkoren.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor vid behov. Var god läs användarvillkoren frekvent. Om vi gör väsentliga ändringar i dessa villkor kommer vi att meddela dig digitalt.

Om någon förändring är oacceptabel för dig eller om du inte accepterar att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med de reviderade användarvillkoren, var god kontakta oss genom att skicka en sådan anmodan till support@membersky.com.

Vi har möjlighet att lagra personuppgifter upp till 10 år. Detta är nödvändigt för att kunna erbjuda våra produkter och tjänster samt följa diverse lagar och regleringar som vi och de organisationer som nyttjar vårt system kan tänkas ha.

Senast ändrad: 30 december 2018

Jag förstår På medlemsregistret MemberSky.com använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?